Kop Praktijk Mondhygienist J.Landman
Materiaal voor een verzorgde mond

Een gezonde mond
Uw mondgezondheid onze gezamenlijke zorg.

        Tarieven, vergoedingen en klachtenAdmnistratie   

Gereguleerde prijzen in de mondzorg per 2013

Vanaf 2013 gelden weer door de overheid vastgestelde prijzen voor de mondzorg. Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is voor iedere prestatie (behandeling) een code vastgesteld met een omschrijving wat deze precies inhoudt.U kunt de tarievenlijst met codes vinden op allesoverhetgebit.nl/

Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoed en wat de hoogte is van de vergoedingen kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar.
Er zijn geen overeenkomsten met zorgverzekeraars gesloten.
U ontvangt van mij rechtstreeks de nota die u indien u een aanvullende verzekering voor mondzorg heeft zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Jeugd tot 18 jaar is voor mondzorg verzekerd in de basisverzekering.

Klachtenregeling

Klachten commissieAls u ontevreden bent over bepaalde zaken of u heeft een klacht dan verneem ik dat graag.
Ik zal naar beste vermogen trachten uw klacht op te lossen.
Mocht er echter desondanks een serieuze klacht blijven bestaan, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die uw klacht in behandeling neemt en beoordeelt.