Kop Praktijk Mondhygienist J.Landman

Behandelingen

- Eerste bezoek: intake van 45 tot 60 minuten
     - Preventieve behandeling (M-codes) bij gingivitis
     - Curatieve behandeling (T-codes) bij parodontitis
- Herbeoordeling
- Nazorg
- Implantaten (J-codes)

Het eerste bezoek

Bij het eerste bezoek worden gegevens over uw algemene en tandheelkundige gezondheid opgenomen. Als er sprake is van uitgebreide medische gegevens wordt u gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen.
Ziektes, afwijkingen, medicatie en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid beïnvloeden. Het is belangrijk voor mij om hiervan volledig op de hoogte te zijn, omdat zij beperkingen kunnen opleggen aan uw behandeling, of reden kunnen zijn tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.

onderzoekTijdens het mondonderzoek leg ik de status van uw gebit en het tandvlees en de mond-hygiëne vast.
Het tandvleesonderzoek door middel van pocketmetingen kent verschillende scores (DPSI)
Treden er bloedingen op bij het meten dan is er sprake van een tandvleesontsteking, dit heet gingivitis (score 1). De oorzaak is tandplaque: een witte zachte laag (biofilm) dat zich in enkele uren aan uw tanden en kiezen hecht. Hierin bevinden zich bacteriën die een ontsteking en gaatjes (cariës) kunnen veroorzaken als ze niet binnen 24 uur worden verwijderd.
Tandplaque dat langer blijft zitten kan verharden tot tandsteen (score 2).

Goed poetsenU krijgt uitgebreide voorlichting en instructie over de voor u best passende mondverzorging. De mondgezondheid is het beste te beïnvloeden door minimaal 1x per dag goed te poetsen (bij voorkeur met een elektrische borstel) in combinatie met het nauwkeurig reinigen van de tussenruimten (met tandenstokers en interdentale ragers).

Er wordt zo mogelijk een start gemaakt met de gebitsreiniging; het verwijderen van plaque en tandsteen en andere aanslag.

Als de gingivitis zich uitgebreid heeft naar het kaakbot, waardoor er botafbraak ontstaan is 4 mm of dieper onder het tandvlees, is er sprake van (beginnende) parodontitis (score 3 en 4).
In dit geval doe ik een uitgebreid tandvleesonderzoek om een volledig beeld van de ernst van de parodontitis te krijgen. Soms zijn aanvullende röntgenfoto’s van het aangetaste kaakbot noodzakelijk en is aanvullend microbiologisch onderzoek van de plaque gewenst. Aan de hand van dit onderzoek worden de behandelingsmogelijkheden besproken, een individueel behandelplan opgesteld met een indicatie van de kosten. Voor de behandeling van parodontitis wordt een vastgesteld paro-protocol gevolgd.
De professionele gebitsreiniging neemt meerdere afspraken in beslag, omdat het tandsteen zich dieper onder het tandvlees bevindt.

De oorzaken van parodontitis   naar boven

Bij veel mensen met gingivitis ontwikkelt zich parodontitis.
Niet tijdig ontdekte of onbehandelde parodontitis kan onnodig verlies van kaakbot en uiteindelijk van tanden en kiezen tot gevolg hebben. In geval van onvoldoende mondhygiëne in combinatie met een vatbaarheid voor parodontitis zijn de gevolgen vaak desastreus. De vatbaarheid heeft te maken met erfelijke aanleg, roken, stress, voeding en de algemene gezondheid (bijv. diabetes).
Met name van roken is aangetoond dat dit de vatbaarheid en het succes van de behandeling sterk beïnvloedt.

Herbeoordeling   naar boven

Na afronding van de initiële parodontale behandeling vindt een herbeoordelingsonderzoek plaats om het bereikte resultaat vast te stellen.
Als blijkt dat de professionele gebitsreiniging alleen ontoereikend is, kan chirurgische behandeling noodzakelijk zijn. Hiervoor vindt een verwijzing naar de parodontoloog plaats.
Door mijn jarenlange samenwerking en specialisatie in de parodontologie en implantologie onderhoud ik goede contacten met verwijspraktijken in Alkmaar en Amsterdam.

Nazorg   naar boven

Om het resultaat te continueren en om nieuwe problemen te voorkomen zijn nazorgbehandelingen van groot belang. Ik stel vast met welke interval deze recalls het beste plaats kunnen vinden (meestal 3-, 4- maandelijks, soms 6 maandelijks).

Implantaten   naar boven

InplantaatHet is aan te bevelen om alleen te implanteren in een parodontaal gezonde, ontstekingsvrije mond.
Na afronding van de implantaatbehandeling is het aan te raden het tandvlees en kaakbot regelmatig te laten controleren en de implantaten professioneel te laten reinigen om peri-implantitis te voorkomen. Peri-implantitis is namelijk een zeer lastig te behandelen vorm van parodontitis.

Een gezonde mond

Een gezonde mond in een gezond lichaam